ลาง การแสดงออก ภาษาเกาหลี

기색
(기색 อ่านว่า gisaeg)

ลาง การแสดงออก ภาษาเกาหลี 기색

ตัวอย่างประโยค 기색 ภาษาเกาหลี

피고인저항의 기색을 보였으나 다른 승객도움으로
그녀카지노에서 백만달라를 잃었을때 넌 놀라는 기색 하나 없었어!