หัวแถว แถวหน้า คนขี่ม้า ภาษาเกาหลี

기수
(기수 อ่านว่า gisu)

หัวแถว แถวหน้า คนขี่ม้า ภาษาเกาหลี 기수

ตัวอย่างประโยค 기수 ภาษาเกาหลี