พฤติกรรมที่แปลกประหลาด บันทึกการเดินทาง ภาษาเกาหลี

기행
(기행 อ่านว่า gihaeng)

พฤติกรรมที่แปลกประหลาด บันทึกการเดินทาง ภาษาเกาหลี 기행

ตัวอย่างประโยค 기행 ภาษาเกาหลี