การทำให้เป็นระเบียบ การจัดไว้เป็นพวกๆ ภาษาเกาหลี

나열
(나열 อ่านว่า nayeol)

การทำให้เป็นระเบียบ การจัดไว้เป็นพวกๆ ภาษาเกาหลี 나열

ตัวอย่างประโยค 나열 ภาษาเกาหลี

사실주로 나열하자우리 인생은 따분할수밖에 없지만
지금까지 나열한 질문들에 대해 답변할수 있도록 .