ทั้งหมด ทุก ทั้งสิ้น ทั้งมวล ทั้งปวง ทุกคน ทุกอย่าง ทั้งนั้น ภาษาเกาหลี

모두
(모두 อ่านว่า modu)

ทั้งหมด ทุก ทั้งสิ้น ทั้งมวล ทั้งปวง ทุกคน ทุกอย่าง ทั้งนั้น ภาษาเกาหลี 모두

ตัวอย่างประโยค 모두 ภาษาเกาหลี

– 모두 좋은 자리에 앉자 – 좋아요
저희 문은 모두에게 열려있다는 거죠
믿는 자, 믿지 않는 자, 모두에게
모두에게 일어나서
원자 모두에게서 깊은 감명을 받았습니다
저희 모두에게 영향을 줄 거고 …
모두 그녀그리워하죠 저도 그립지만
이게 모두 자신대해아야 하는 약점이라는 것에 동의하지만
우리 모두가 확실히았으면 합니다
소란 피우는 자는 모두 끌어내겠다
– 모두 정숙! – 안하면 ?
그들 앞에 놓인 삶을 모두
여러분이 모두 훈련아야 할 일이죠
너희 모두 잘 할거라 확신
우리 모두 가능한 한 정숙려고 해야 해
우리가, 우리 모두가
수녀 수련 기간대해선 모두 들었을 텐데
여기 있는 모두에게
우리 모두가 그래
– 나도 미안해 – 우리 모두는 자만심강하
모두가 그걸 믿기 시작거라면요 ?