เกือบจะ แต่แล้วก็ ภาษาเกาหลี

려다
(려다 อ่านว่า lyeoda)

เกือบจะ แต่แล้วก็ ภาษาเกาหลี 려다
เกือบจะ แต่แล้วก็ เกือบจะ แต่เปลี่ยนเป็น ภาษาเกาหลี 려다가

ตัวอย่างประโยค 려다 ภาษาเกาหลี

웨일런경관, 나보스키씨를 터미널까지 데려다주고 비행기 놓치지 않게 해드려요 .
아시잖아요, 부장님이 데려다 놓으신거라고요
장님이 데려다놓은 …
너구리들은 밑을 내려다보곤 아연실색했다
고지아무도 없었고 거기마을을 내려다 볼수 있습니다
3만 줄 테니까병원으로 데려다 줘요
저를 침심에 데려다 주고 바로세요
메리는 애들 집에 데려다주러 갔고 난 너 데려다주는 중이야. 우리끼리 역할분담 했어
패스려다가 떨어뜨렸습니다
허피나 집에 데려다 줘 바르도는 괜찮을 테니
그자가 있는 곳에 날 데려다줘
가자, 집에 데려다줄게
빌리, 집에 데려다 놔 다시 데려다 놔, 빌리!
– 집에 데려다 줄게 – 잠깐, 잠깐, 기다
이걸 끌고 오려다 보니 말이지 .
내가 피터 차를 시켜서 집에 데려다주면 어떨까요 ?
런던에나 데려다 줘
남편 시신아직병원에 있어요. 원한다면 제가 데려다 줄 수 있어요
침실까지 데려다 드릴께요 .
제발, 당신이라도 데려다 줘요
아니, 제발 지금병원으로 데려다줘요 .
그러면 다른 병원에 데려다 줘요 – 안돼요. 닥터 로만이 안정취하라고어요
집에 데려다 줘!
기로 병원에 데려다 줘!