ฝ่ายขวา พวกอนุรักษ์นิยม ภาษาเกาหลี

우파
(우파 อ่านว่า upa)

ฝ่ายขวา พวกอนุรักษ์นิยม ภาษาเกาหลี 우파
พรรคขวาจัด ฝ่ายขวาจัด ภาษาเกาหลี 극우파

ตัวอย่างประโยค 우파 ภาษาเกาหลี

쿠바이나 극우파에 끼워주고 이용기로거지