อวัยวะภายใน ภาษาเกาหลี

육부
(육부 อ่านว่า yugbu)

อวัยวะภายใน ภาษาเกาหลี 육부
ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ภาษาเกาหลี 교육부

ตัวอย่างประโยค 육부 ภาษาเกาหลี

즉각 적국교육부장관을 찾아갔고