ญาติ เครือญาติ ภาษาเกาหลี

일족
(일족 อ่านว่า iljog)

ญาติ เครือญาติ ภาษาเกาหลี 일족

ตัวอย่างประโยค 일족 ภาษาเกาหลี

각각 일족들을 거느리고 한밤중몰래
아부다마 편을 들어 일족의 몰락초래했던 걸