สมาชิกในกลุ่ม ภาษาเกาหลี

조원
(조원 อ่านว่า jowon)

สมาชิกในกลุ่ม ภาษาเกาหลี 조원
ผู้ช่วย ภาษาเกาหลี 보조원

ตัวอย่างประโยค 조원 ภาษาเกาหลี

넌 나의 보조원이 되겠지. 비서의 비서