การปรับ การปรับสาย ภาษาเกาหลี

조율
(조율 อ่านว่า joyul)

การปรับ การปรับสาย ภาษาเกาหลี 조율

ตัวอย่างประโยค 조율 ภาษาเกาหลี

사전 홍보를 조율해
우주 전체를 잘 조율하려면