ปริมาณสูงสุด ยอดสูงสุด ภาษาเกาหลี

피크
(피크 อ่านว่า pikeu)

ปริมาณสูงสุด ยอดสูงสุด ภาษาเกาหลี 피크

ตัวอย่างประโยค 피크 ภาษาเกาหลี

‘단테스 피크’ 와도요
지금 체서피크 해변을 지나가고 있죠