การวิ่งมาราธอน การวิ่งทน ภาษาเกาหลี

마라톤
(마라톤 อ่านว่า malaton)

การวิ่งมาราธอน การวิ่งทน ภาษาเกาหลี 마라톤

ตัวอย่างประโยค 마라톤 ภาษาเกาหลี

카나우, 마라톤 선수와 닭 얘기 들어봤나 ?
마라톤 선수가 어떻게 됐죠 ?
마라톤 선수와 닭 얘기 들어봤나 ?