การสื่อสารมวลชน ภาษาเกาหลี

매스컴
(매스컴 อ่านว่า maeseukeom)

การสื่อสารมวลชน ภาษาเกาหลี 매스컴

ตัวอย่างประโยค 매스컴 ภาษาเกาหลี

매스컴은 아이돌 가수의 스캔들이나
매스컴을 떠들썩하게 한 일도 사라졌다