การชิงชัย การแย่งชิง ภาษาเกาหลี

쟁탈전
(쟁탈전 อ่านว่า jaengtaljeon)

การชิงชัย การแย่งชิง ภาษาเกาหลี 쟁탈전

ตัวอย่างประโยค 쟁탈전 ภาษาเกาหลี

여기저기애인쟁탈전이나 사랑의 속삭임이 넘치고
두더지들의 쟁탈전이 자주 일었다