ด่านตรวจ สถานที่ตรวจสอบ ภาษาเกาหลี

검사장
(검사장 อ่านว่า geomsajang)

ด่านตรวจ สถานที่ตรวจสอบ ภาษาเกาหลี 검사장

ตัวอย่างประโยค 검사장 ภาษาเกาหลี

안소니 아마도 미국 검사장 특별사과
안소니 아마도 미국 검사장 특별 수사대 안소니 아마