สุภาพบุรุษ กฎของอัศวิน ภาษาเกาหลี

기사도
(기사도 อ่านว่า gisado)

สุภาพบุรุษ กฎของอัศวิน ภาษาเกาหลี 기사도

ตัวอย่างประโยค 기사도 ภาษาเกาหลี

기사도
당시전쟁에는사도와 기사도가 살아 있었다