น่าเป็นห่วง น่าหวาดหวั่น ภาษาเกาหลี

두렵다
(두렵다 อ่านว่า dulyeobda)

น่าเป็นห่วง น่าหวาดหวั่น ภาษาเกาหลี 두렵다

ตัวอย่างประโยค 두렵다 ภาษาเกาหลี

빅터, 제발 크로코지아가 두렵다고 말하세요
제발 크로코지아가 두렵다고 말하세요
학교 가기 두렵다는 게 어떤 건지 나도 알아