ส้นรองเท้า ภาษาเกาหลี

뒤꿈치
(뒤꿈치 อ่านว่า dwikkumchi)

ส้นรองเท้า ภาษาเกาหลี 뒤꿈치
ส้นเท้า ภาษาเกาหลี 발뒤꿈치

ตัวอย่างประโยค 뒤꿈치 ภาษาเกาหลี

와이엇 어프처럼 발뒤꿈치를 노리거나
근데 브라이언 발뒤꿈치라도 쫓아갈 만한 배우가 없는 거예요