ส่วนหลัง ท่อนหลัง ภาษาเกาหลี

뒷부분
(뒷부분 อ่านว่า dwisbubun)

ส่วนหลัง ท่อนหลัง ภาษาเกาหลี 뒷부분

ตัวอย่างประโยค 뒷부분 ภาษาเกาหลี

목 뒷부분을 코로 살짝 눌러주는 거지
뒷부분은 그렇게 말하지 않았지만