ด้วงหนวดยาว ภาษาเกาหลี

하늘소
(하늘소 อ่านว่า haneulso)

ด้วงหนวดยาว ภาษาเกาหลี 하늘소

ตัวอย่างประโยค 하늘소 ภาษาเกาหลี

– 얘가 장수하늘소가 끼긱끼긱끼긱 그런 소리가 난다고 .
– 다치면 안 된다고, 장수하늘소 .
장수하늘소 .