เงียบ สงบ ภาษาเกาหลี

조용하다
(조용하다 อ่านว่า joyonghada)

เงียบ สงบ ภาษาเกาหลี 조용하다

ตัวอย่างประโยค 조용하다 ภาษาเกาหลี

뭔가 이상해.. 조용해, 너무 조용하다고
어쩐지 조용하다 했지. 내가 조심을 안해서 떨어 졌어 .
너무 조용하다고