การถ่ายทอดออกอากาศสด ภาษาเกาหลี

중계방송
(중계방송 อ่านว่า jung-gyebangsong)

การถ่ายทอดออกอากาศสด ภาษาเกาหลี 중계방송

ตัวอย่างประโยค 중계방송 ภาษาเกาหลี

소식이 들어오는 대로 계속해서 중계방송 해드리겠습니다
– 중계방송은 나중에, 부바카 – 변태 새끼
– 중계방송은 나중에,