กำลัง(เป็นอยู่) กำลังจะ ภาษาเกาหลี

바야흐로
(바야흐로 อ่านว่า bayaheulo)

กำลัง(เป็นอยู่) กำลังจะ ภาษาเกาหลี 바야흐로

ตัวอย่างประโยค 바야흐로 ภาษาเกาหลี

바야흐로 뤼순의 공략