ความดึงดูง ความสนใจ ทำให้เกี่ยวข้อง ภาษาเกาหลี

흥미
(흥미 อ่านว่า heungmi)

ความดึงดูง ความสนใจ ทำให้เกี่ยวข้อง ภาษาเกาหลี 흥미
น่าสนใจ น่าตื่นเต้น น่าขบขัน ภาษาเกาหลี 흥미롭다

ตัวอย่างประโยค 흥미 ภาษาเกาหลี

방금 진짜 흥미로운 얘기를 들어서
결승전아주 흥미진진하겠어
귀중그림 도난당함이래. 흥미로워 보인다
흥미로운 얘기하다만, 셜록
흥미롭군, 저 군인 친구 .
아뇨, 그렇지 않소 난 그저 흥미가 없는 거요
흥미롭게 들리지만 실제로려면 죽을 맛이에요
유령하고 데이트했댔지. 간만에 아주 흥미로운 사건인데
흥미로운데. 그건 몰랐어
아주 흥미롭군 그래, 계속해 봐
파티너희한테 흥미로울지 모르겠어
흥미롭군
흥미로워 하실 것 같아서
흥미롭다 생각하지 않았나 ?
아주 흥미롭군
완전 흥미로운데요
그게 정말 흥미로운 부분이야 .
흥미롭군. 나는 그걸 …
뭔가 흥미로운 거라도 ?
이번일은 매우 흥미로웠습니다 .
음, 이거 정말 흥미롭군 .
– 전 … – 흥미진진한
이름이 흥미롭잖아요
오래전이라 아무신경 안 쓰죠 – 아무도요, 흥미롭죠
그래서 데이빗랑 제이랑 마틴이 구덩이에 빠져 죽는 게 아주 흥미로웠어요