การปกป้อง การป้องกัน การรักษา การพิทักษ์ ทิศทาง ทิศ ภาษาเกาหลี

방위
(방위 อ่านว่า bang-wi)

การปกป้อง การป้องกัน การรักษา การพิทักษ์ ทิศทาง ทิศ ภาษาเกาหลี 방위
การป้องกันตัวเอง วิธีการป้องกันตัว ภาษาเกาหลี 정당방위

ตัวอย่างประโยค 방위 ภาษาเกาหลี

주방위군의 시신발견다는 연락을 받자마자
대통령은 NCA를 방위청 산하로 두도록 결정할 거요
방위군의 통제 아래,
주방위군 한 부대와,
아들 부시를 주방위군 조종사로 넣어 달랬대요
이때시가 텍사스 주방위 공군 조종훈련시작
자신행위정당방위다고 확신한 마커스 워렌 소령토론참가하지 않고
총도 못 다루면서 주방위군에 들어와 ?
리스와 존 루스, 오스왈도는 방금 일어난 일이 정당방위는지대해 격렬한 토론하고 있었다
하나모리 방위대신 말도 안됩니다
하나모리 방위대신 도쿄만의 수심에서잠수함의 잠항이 불가능합니다
그것보다 제76조의 무력공격으로 해석해서 방위출동을 하는쪽이 무기사용을 하기 좋지않을까
방위출동은 할수없어
지금은 초법률적 조치로 방위출동을 하는 방법밖에 없습니다
방위출동을 하게되면
거대괴생명체에 대한 자위대 최초의 방위출동결정되었습니다
도쿄도 신주쿠구 방위성 본성청사 A동 네리마의 제1사단이미 도청요청으로 재난현장에 나가 있습니다
야마오카 통합방위지휘관 1차 아니 뚫리면 2차까지비하작전을 세울수 밖에 없겠군
사메시마 동부방면 총감부방위부장케이스별로 전차부대
텍사스 주방위 공군의 로즈 장군한테 연락해서