กริยา ท่าทาง ภาษาเกาหลี

거동
(거동 อ่านว่า geodong)

กริยา ท่าทาง ภาษาเกาหลี 거동

ตัวอย่างประโยค 거동 ภาษาเกาหลี