เสียดายจนตัวสั่น แกล้งประจบประแจง ภาษาเกาหลี

발발
(발발 อ่านว่า balbal)

เสียดายจนตัวสั่น แกล้งประจบประแจง ภาษาเกาหลี 발발

ตัวอย่างประโยค 발발 ภาษาเกาหลี

전쟁이 발발할지 아닐지는 모르겠다