รายจ่ายประจำปี เงินประจำปี ภาษาเกาหลี

세비
(세비 อ่านว่า sebi)

รายจ่ายประจำปี เงินประจำปี ภาษาเกาหลี 세비

ตัวอย่างประโยค 세비 ภาษาเกาหลี