การส่งท้ายปี ภาษาเกาหลี

송년
(송년 อ่านว่า songnyeon)

การส่งท้ายปี ภาษาเกาหลี 송년
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ภาษาเกาหลี 송년회

ตัวอย่างประโยค 송년 ภาษาเกาหลี

송년회 드레스예요 마음에 드세요 ?