ยางสน ยางต้นสน ภาษาเกาหลี

송진
(송진 อ่านว่า songjin)

ยางสน ยางต้นสน ภาษาเกาหลี 송진

ตัวอย่างประโยค 송진 ภาษาเกาหลี