เด็กอัจฉริยะ เด็กหัวดี ภาษาเกาหลี

신동
(신동 อ่านว่า sindong)

เด็กอัจฉริยะ เด็กหัวดี ภาษาเกาหลี 신동

ตัวอย่างประโยค 신동 ภาษาเกาหลี

이름은 환상적이고 전세계적으로 널리 알려진 그 유명어린이 신동