ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นปลาแผ่น ภาษาเกาหลี

어묵
(어묵 อ่านว่า eomug)

ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นปลาแผ่น ภาษาเกาหลี 어묵

ตัวอย่างประโยค 어묵 ภาษาเกาหลี

– 감자전고 싶다. – 어묵 .