การสนับสนุนผู้มีอำนาจ ภาษาเกาหลี

어용
(어용 อ่านว่า eoyong)

การสนับสนุนผู้มีอำนาจ ภาษาเกาหลี 어용

ตัวอย่างประโยค 어용 ภาษาเกาหลี