เป็นการชั่วคราว ภาษาเกาหลี

잠정
(잠정 อ่านว่า jamjeong)

เป็นการชั่วคราว ภาษาเกาหลี 잠정

ตัวอย่างประโยค 잠정 ภาษาเกาหลี

진주폭격 이후, 그는 구잠정 지휘를 맡지만
그는 구잠정 지휘를 맡지만