การไกล่เกลี่ย การยินยอม ภาษาเกาหลี

절충
(절충 อ่านว่า jeolchung)

การไกล่เกลี่ย การยินยอม ภาษาเกาหลี 절충

ตัวอย่างประโยค 절충 ภาษาเกาหลี

자유시지지자들 간의 기묘한 절충물이었다