เยื่อเมือก เยื่อบุเมือก ภาษาเกาหลี

점막
(점막 อ่านว่า jeommag)

เยื่อเมือก เยื่อบุเมือก ภาษาเกาหลี 점막

ตัวอย่างประโยค 점막 ภาษาเกาหลี

난 누가 ‘점막’이란 말을 해도 견딜 수가 없어