เชื้อสาย วงศ์ตระกูล นิกาย ภาษาเกาหลี

종파
(종파 อ่านว่า jongpa)

เชื้อสาย วงศ์ตระกูล นิกาย ภาษาเกาหลี 종파

ตัวอย่างประโยค 종파 ภาษาเกาหลี