การมองเฉยๆ ภาษาเกาหลี

좌시
(좌시 อ่านว่า jwasi)

การมองเฉยๆ ภาษาเกาหลี 좌시

ตัวอย่างประโยค 좌시 ภาษาเกาหลี

한마리를 좌시할 수가 없지 않나 ?