การส่งเสริมการขาย ภาษาเกาหลี

판촉
(판촉 อ่านว่า panchog)

การส่งเสริมการขาย ภาษาเกาหลี 판촉

ตัวอย่างประโยค 판촉 ภาษาเกาหลี

판촉팀한테 받아온 걸 봐요