ชั้นล่าง ภาษาเกาหลี

하층
(하층 อ่านว่า hacheung)

ชั้นล่าง ภาษาเกาหลี 하층

ตัวอย่างประโยค 하층 ภาษาเกาหลี

마구치 현의 하층무사 집안에서 태어난 이토는