การออกจากกรุงโซลไปชนบท การลงใต้ ภาษาเกาหลี

하행
(하행 อ่านว่า hahaeng)

การออกจากกรุงโซลไปชนบท การลงใต้ ภาษาเกาหลี 하행
เส้นทางเดินรถลงไปต่างจังหวัด ภาษาเกาหลี 하행선

ตัวอย่างประโยค 하행 ภาษาเกาหลี