รายปักษ์ สิบห้าวัน ภาษาเกาหลี

보름
(보름 อ่านว่า boleum)

รายปักษ์ สิบห้าวัน ภาษาเกาหลี 보름

ตัวอย่างประโยค 보름 ภาษาเกาหลี

15일 … 잠깐 – 보름이요