ข้าวห่อ ข้าวกล่อง ภาษาเกาหลี

도시락
(도시락 อ่านว่า dosilag)

ข้าวห่อ ข้าวกล่อง ภาษาเกาหลี 도시락

ตัวอย่างประโยค 도시락 ภาษาเกาหลี

고스터바스터 도시락통에 넣어 놨었지