ที่มีวัฒนธรรม ภาษาเกาหลี

문화적
(문화적 อ่านว่า munhwajeog)

ที่มีวัฒนธรรม ภาษาเกาหลี 문화적

ตัวอย่างประโยค 문화적 ภาษาเกาหลี

문화적 감각을 지닌 미국인을 알게 되는 건 정말 어렵습니다. .