เปลี่ยน เปลี่ยนเป็น ภาษาเกาหลี

바꾸다
(바꾸다 อ่านว่า bakkuda)

เปลี่ยน เปลี่ยนเป็น ภาษาเกาหลี 바꾸다

ตัวอย่างประโยค 바꾸다 ภาษาเกาหลี

니가 내 자물쇠를 바꾸다니 시발 존나 믿을수가 없네!!