อย่างพิเศษ อย่างแปลก ภาษาเกาหลี

유난히
(유난히 อ่านว่า yunanhi)

อย่างพิเศษ อย่างแปลก ภาษาเกาหลี 유난히

ตัวอย่างประโยค 유난히 ภาษาเกาหลี

와, 오늘 반바지가 유난히 노랗게 보인다
오늘 반바지가 유난히 노랗게 보인다