การทำให้เป็นข้อมูลข่าวสาร ภาษาเกาหลี

정보화
(정보화 อ่านว่า jeongbohwa)

การทำให้เป็นข้อมูลข่าวสาร ภาษาเกาหลี 정보화

ตัวอย่างประโยค 정보화 ภาษาเกาหลี

폰 줘봐. 우리는 정보화 시대에 살고 있잖아 .