พอแล้ว พอแค่นั้น ในที่สุด ทันที ทันทีทันใด ภาษาเกาหลี

그만
(그만 อ่านว่า geuman)

พอแล้ว พอแค่นั้น ในที่สุด ทันที ทันทีทันใด ภาษาเกาหลี 그만
มากเท่านั้น ขนาดนั้น ถึงขนาดนั้น ภาษาเกาหลี 그만큼

ตัวอย่างประโยค 그만 ภาษาเกาหลี

이제 그만해
히스테리 그만 부리고 하던대로
우린 임무대로 한거야, 그만 따지고 들어!
– ‘너희에게 일렀으리라 … ‘ – 제발 그만할래요 ?
그만 따라와요, 허 ?
그만 해!
자, 그만 가자 그만 가자구
그만 둬!
그만 해! 그만 해! 그만 해!
헤이! 좀 놔둬! 그만 해!
지랄났네! – 이젠 그만 해
제발, 노라, 그만 좀 해 당연히 전화가 뭔지 알지
그만 좀 해, 알았어 ?
뭐, 그만하라고, 척 ?
캐서린 자매, 그만, 여러분
그만한 가치가 있다고 생각하지 않아 ?
유감을 표하고 … – 그만하세요
알았으니 그만 말해요
망할 쭈구렁 영감탱이 … 헛소리 그만하고이나 봐요
그만 … 그만 … 됐어요
그게 … 그만두지 못하는 이유랍니다
신혼인 이 사람 … 불쌍해서 하지만 그만두게 해야죠
– 내 식권 … 내 식권 … – 이보슈 … 그만하슈
이제 그만해요 나보스키씨 그게 누구죠 ?
아니야거짓말 좀 그만해! 알았어 ?