กระดาษทำจากฟางข้าว ภาษาเกาหลี

마분지
(마분지 อ่านว่า mabunji)

กระดาษทำจากฟางข้าว ภาษาเกาหลี 마분지

ตัวอย่างประโยค 마분지 ภาษาเกาหลี

파차가 도시 중앙에 마분지로 만들어 놓은